Interbud Opoczno
Interbud Opoczno


   1.   Budowa Zakładów Płytek Ceramicznych "Opoczno S.A."
   2.   Hala magazynowo-produkcyjna dla Wytwórni Umundorowania
Strażackiego w Brzezinach.

   3.   Hala sportowa przy Gimnazjum nr 3 w Opocznie.
   4.   Budynek Starostwa Powiatowego w Opocznie.
   5.   Hala sportowa wraz z budynkiem gimnazjum w Żarnowie.
   6.   Hala sportowa przy szkole w Dąbrowie nad Czarną.

   7.   Sala gimnastyczna przy szkole w Bukowcu nad Pilicą.

   8.   Prace budowlano-montażowe dla "Ceramika Nowa Gala" w Końskich:

   9.   Docieplanie budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Opocznie.
   10.   Roboty remnotowe w Szpitalu Rejonowym w Opocznie.
   11.   Hala sportowa przy szkole w Mroczkowie.
Zakłady Płytek Opoczno S.A.:

      prace przy budowie zakładu Mazowsze, istalacja maszyn i urządzeń.

      Hala magazynowo-prodykcyjna przy zakładzie "Mazowsze":
         - roboty ziemne,
         - roboty żelbetowe,
         - posadzka przemysłowa,
         - wykonanie i montaż konstrukcji stalowych,
         - obudowa ścian z płyt warstwowych,
         - stropodach z lekkiej obudowy z blach fałdowych z ociepleniem wełną mineralną i pokryciem papą termozgrzewalną,
         - instalacja odprowadzenia wody opadowej,
         - instalacja gazowa z pojemnikami gazowymi,
         - instalacja elektryczna i wody pożarowej.

      Remont konstrukcji dachu przy zakładzie "Śląsk"


Hala Magazynowa-Produkcyjna (Zakład Mazowsze)

Interbud Opoczno
Redskip Łódź wywóz gruzu halogeny sufitowe led https://sklep.marcoplast.pl Created by Trans Vision Computers © 2016