Interbud Opoczno
Interbud Opoczno
Opoczno S.A..

   "... Pracownicy firmy Interbud wykazali się dużą odpowiedzialnością i wysokim profesjonalizmem. Prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, należytą starannością i terminowo..."
Główny Inżynier-Prokurent Włodzimierz Wrzosek.

Ceramika Gres S.A. - Końskie.

   "... Firmę Interbud uznajemy za w pełni wiarygodną, która charakteryzuje się dużą fachowością w rozwiązywaniu trudnych i nietypowych problemów..."
Kierownik Biura Produkcji Agnieszka Banasik.

Ceramika Nowa Gala S.A. - Końskie.

   "... Jako wykonawca firma Interbud wykazała się dużą fachowością i solidnością. Pracowników firmy wyróżnia dyscyplina i znajomość wykonywanej pracy, a nadzór kierowniczy wykazuje się sprawnością organizacyjną i fachowo wykonuje przedmiot umowy..."
Wiceprezes Zarządu Piotr Turski.

Szpital Rejonowy w Opocznie.

   "... Na pochwałę zasługuje jakość i terminowość wykonanych prac. Pracowników firmy wyróżniała dyscyplina i znajomość wykonywanej pracy, a nadzór kierowniczy wykazał się sprawną organizacją i fachowo wykonał przedmiot umowy..."
Dyrektor Maciej Chyliński.

Sala gimnastyczna, zaplecze - Dąbrowa nad Czarną.

   "... Wykwalifikowana kadra inżyniersko-techniczna niejednokrotnie rozwiązywała problemy techniczno-ekonomiczne, co w konsekwencji wpłynęło na poprawę funkcjonalności i estetykę obiektu..."
Wójt gminy Aleksandrow Henryk Małecki.

Pawilon handlowy Armet Opoczno

   "... Wszystkie prace prowadzone były w sposób umożliwiający nieprzerwaną i niezakłóconą pracę pawilonu..."
A. Z. Jędrzejewscy.

Termomodernizacja Szkół Podstawowych w okolicach Drzewicy.

   "... W trakcie realizacji zadań firma Interbud wykazała się dużą wiedzą fachową i profesjonalizmem. Zlecone prace zostały wykonane terminowo, a jakość robót nie budzi zastrzeżeń..."
Burmistrz miasta Drzewica, mgr Janusz Reszelewski.

Starostwo Powiatowe - Końskie.

   "... Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą w trakcie wykonywania remontu. Miało to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy roboty remontowe odbywały się w budynku, w którym normalnie funkcjonowały wydziały Starostwa obsługując interesantów..."
Starosta Antoni Szkurłat.

Hala sportowa - Opoczno.

   "... Realizując inwestycję firma wykazała się dużym doświadczeniem zawodowym oraz przygotowaniem technicznym. Wykonane roboty spełniają wymagania inwestora i użytkownika..."
Burmistrz Miasta Opoczno - Jan Wieruszewski.

Wytwórnia Umundorowania Strażackiego - Brzeziny.

   "... Zarówno kadrę techniczną nadzorującą wykonywanie robót jak i pracowników firmy Interbud cechuje duże zaangażowanie, przygotowanie zawodowe oraz ogromna wiedza techniczna..."
Kierownik działu ogólnego - Teresa Stejnhauer.

Hala sportowa, budynek gimnazjum - Żarnów.

   "... Kontakty z firmą układały się prawidłowo i bezkonfliktowo. Biorąc pod uwagę jakość wykonanych prac, dbałość o szczegóły, pracownicy firmy wykazali się bardzo dużymi umiejętnościami i wiedzą..."
Zastępca Wójta mgr inż. Bogdan Kubiszewski.

Interbud Opoczno
Redskip Łódź wywóz gruzu halogeny sufitowe led https://sklep.marcoplast.pl Created by Trans Vision Computers © 2016